Emočná inteligencia s Reném Barvirčákom

V pondelok 8.marca, privítame hosťa Reného Barvirčáka.
V ten deň budeme sláviť aj sviatok všetkých žien.
Emócie sú pre ženy veľmi dôležité!

Téma EMOČNÁ INTELIGENCIA (EQ) sa javí ako vhodná téma.
Emočná inteligencia je schopnosť vnímať vlastné emócie, dokázať s nimi pracovať  a vedieť ich zvládať v rôznych situáciách.
Emočne inteligentný človek je schopný vcítiť sa do pocitov, nálad a emócií iných ľudí.
Je to rovnováha medzi rozumom a emóciami, čo prináša benefity do všetkých oblastí nášho života.
Psychická odolnosť je schopnosť vyrovnať sa s psychickou záťažou a zvládať kritické, záťažové situácie a stres.
Tešíme sa v pondelok, Daniel a Roman.

Moderátori:
Daniel Boris
– Podnikateľ 25+, špecializuje sa na online predaj a marketing.
Roman Šulík – Objavuje s ním #zivotpo40tke_prechlapov na Instagrame

Hosť:
René Barvirčák
– Senior Trainer / Business Consultant / Master of Martial Art.
René je špecialista na Emocionálnu inteligenciu a Psychickú odolnosť – dva kľúčové faktory, ktoré v dnešnej dobe zásadne ovplyvňujú kvalitu celého nášho života.


Vysielanie začína v bezplatnej uzatvorenej skupine GoElite Club v pondelok od 19.00 hod.

Komentáre

Pridať komentár